Top menü

Adatvédelem

E szabályzat a www.probafulke.hu internetes weboldal és webshop üzemeltetője, Pal & Simon Kft. mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikáját, elveit rögzíti a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Jogszabályi megfelelőség

Rendszerünk a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelel, az üzemeltetés során azok előírásai szerint járunk el, különös tekintettel az alábbi jogszabályok esetén:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Adatkezelő

 • Név: Pal & Simon Next Kft.
 • Székhely: 1135 Budapest, Frangepán u. 84/B III/3.
 • Telefonszám: 06-309-138-831
 • Email cím: hello@beautik.hu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-982487 (Fővárosi Cégbíróság mint Cégbíróság)
 • Adószám: 23877344-2-41
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54604/2012.
 • Statisztikai számjel: 23877344-4791-113-01

A kezelt személyes adatok

Regisztráció vagy regisztráció nélküli (vendégként) rendelés alkalmával a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő *-gal jelölt személyes adatokat, továbbá megadhatók a *-gal nem jelölt további adatok:

számlázási cím: számlázási név (keresztnév*, vezetéknév*, cégnév), település*, utca*, házszám*, irányítószám*
szállítási cím: szállítási név (keresztnév*, vezetéknév*, cégnév), település*, utca*, házszám*, irányítószám*
e-mail cím*
telefonszám*
továbbá fiók létrehozása esetén:
felhasználónév*
jelszó*

Adatkezelés jogalapja, célja

A megrendelés, regisztráció vagy hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek.

A személyes adatok nyilvántartásba vételének és kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön hozzájárulást ad részünkre az adatok kezelésére azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál.

A megrendelés vagy regisztráció során megadott adatok adatkezelésének célja a www.probafulke.hu webáruházban leadott rendelés teljesítése.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja a hírlevél küldése.

A rendszer használata során automatikusan rögzítésre kerülnek anonim adatok, amelynek célja kizárólag statisztika készítése, és az informatikai rendszer technikai monitorozása a hibamentes üzemeltetés és a továbbfejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében.

Az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra tároljuk, attól eltérő módon nem használjuk fel.

Az Ön által megadott személyes adatokat a www.probafulke.hu internetes weboldal és webáruház, illetve annak üzemeltetője, a Pal & Simon Kft. és munkatársai jogosultak kezelni.

Adatkezelés időtartama

A megrendelés, regisztráció vagy hírlevélre feliratkozás során kötelezően és nem kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A lenti adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken bármikor módjában áll kérni a kezelt adatok törlését.

A fent megadott adatkezelési időtartamra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a jogszabályban (pl.: számviteli jogszabályokban) egyéb módon előírt megőrzési kötelezettségek teljesítésére, valamint az általánostól eltérő adatkezelési hozzájárulások alapján történő adatkezelésre.

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Kérésére az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatjuk Önt, beleértve az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatkezelő nevét, címét, valamint azt, hogy kik és milyen célból kapták meg az Ön adatait.

Az Ön által megadott adatok javítását, törlését az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken lehet kérni, vagy ha a kérdéses adat módosítására rendelkezésre áll webes felület az www.probafulke.hu weboldalon, akkor ott elektronikusan is elvégezheti bizonyos adatok javítását.

Amennyiben az adatok kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, vagy az adatok kezelése ellen kifogást kíván tenni, vagy az adatkezelés megtiltásáról rendelkezni, azt szintén az alábbi elérhetőségeken teheti meg.

Adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeink:

 • Név és cím: Pal & Simon Kft., 1135 Budapest, Frangepán u. 84/B III/3.
 • Telefonszám: 06-309-138-831
 • Email cím: hello@beautik.hu

Ön az adatkezeléssel összefüggő jogait bíróság előtt érvényesítheti.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

E-mail címek felhasználása

Az e-mail címek kezelését elsősorban a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kommunikáció céljából végezzük.

A szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatást bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatjuk el Önnek. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban nem használjuk reklámozási vagy hírlevél küldési célra.

Hírlevelet, hirdetést tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben küldünk. Erre vonatkozó hozzájárulását Ön a hírlevélre vonatkozó feliratkozással adja meg. Természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélről, ha rákattint a hírlevél alján található leiratkozó linkre.

Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat teljes körűen saját belső munkatársaink jogosultak megismerni, akik azokat nem teszik közzé. Harmadik személyek részére az adatokat nem továbbítjuk kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében megbízottként működik közre, pl. : futárszolgálat, könyvelő, informatikai rendszerüzemeltető, akik a www.probafulke.hu-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatára nem terjed ki felelősségünk.
A fentiekben ismertetett adattovábbítás és adatfeldolgozás jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön hozzájárulást ad részünkre az adatok fent ismertetett továbbítására és feldolgozására azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál.
A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Egyéb rendelkezések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatbázisban tárolt személyes adatok védelme, a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot  előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás használatával Ön ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a www.probafulke.hu oldalon található teljes információ tartalma a Pal & Simon Kft. tulajdona. A website tartalmát és kialakítását magyar törvények védik. Tilos az oldalról származó információk, képek cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

IDEIGLENES NYITVA TARTÁS H-K: ZÁRVA Sze-P: 12-19 Szo.: 10-14